Logo
 
 

Hypnoterapeut /
NLP-Practitioner

www.coach.dk

Tilmelding

HypnoseInstituttet samarbejder med Coach.dk
Vores efteruddannelse "Hypnose/NLP Practitioner" er godkendt til at blive listet
på Coach.dk. Dette betyder at vores uddannelse overholder de kvalitetsmæssige
krav, der er stillet til efteruddannelser henvendt til coaches.

Bliv Internationalt certificeret Hypnose-terapeut og NLP Practitioner - 2 internationelle certificiringer

Du vil udvikle dig fagligt og personligt.

Du lærer hypnose og hypnoterapi. Hypnosen
er nemt at lære og nemt at anvende. NLP er den form for psykologi som er dels selv er en form for hypnose. En del af NLP er skabt af at observire hypnotiske sprog af en af verdens mest enerkendete hypnoterapeuter - Milton Erickson. Derfor får du de mest effektive værktøjer   med.

 

Du lærer at møde klienten, der hvor vedkommende er og herefter guide personen til at skabe en positiv forandring i det tempo og på den måde, som er mest optimal for den enkelte.Du vil være en god hypnoterapeut efter afslutningen af alle 5 modulers forløb, ved succesfuldt at træne og integrere det, du lærer på uddannelsen.

Du vil lære at bruge hypnose og NLP og skabe adgang til de ubevidste ressourcer, viden, visdom, ubevidste sinds healende evner. Du vil lære at forankre de ubevidste ressourcer hos klienten og bruge dem til en forandring.

Model af Practitioner-uddannelsen

Hypnose metoden
Denne metode anvender vi til at aktivere positive evner og ressourcer i det ubevidste sind og integrere dem i den nye adfærd, skabe en ny positiv indlæring på det ubevidste plan.

NLP - hypnosens psykologi
NLP giver kommunikations- og sproglige værktøjer til at møde klienten, der hvor vedkommende er, samle information og hjælpe personen med at afklare og formulere målet. NLP giver værktøjer og effektive strategier til at udføre det ønsket positive forandring.

Personlig transformation og udvikling
Den personlige transformation og udvikling er en vigtig del af uddannelsesforløbet.
Deltagerne opnår indblik i sine egne adfærds- og tankemønstre og får støtte til personlig vækst og personlig positiv forandring.

 • Din indlærings proces skaber en indre udviklende og transformerende proces, dine begrænsninger opløses
 • Du frigør ny energi i dig selv, opnår ny engagement og lærer at tage beslutninger nemt og hændler på dem
 • Dine egne personlige forandringer giver dig de værdifulde erfaringer, som gør dig til endnu bedre hypnoterapeut
Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem teori, demonstrationer og praktiske øvelser med støtte fra træner og assistenter.

Assistenter
Under uddannelsen er der dygtige assistenter til rådighed, som støtter deltagerne under hele forløbet med personlig og faglig vejledning. Der er desuden mulighed for personlig terapi / coaching med assistenterne.

Undevisningsprocess

"God atmosfære, inspirerende undervisning, god vekslen mellem teori og praktik. Stoffet blev præsenteret på en let tilgængelig måde.

Du er god til at sprede positivitet og du er indlevende og empatisk, Ludmila...”

Marianne
Modul 1 - HYPNOSE, GRUNDKURSUS

På dette modul lærer du om, hvordan vores bevidste og ubevidste sind fungerer. Du lærer, at trance er en naturlig sindstilstand og at alle mennesker kan opleve forskellige grader af hypnotiske tilstand.
Du lærer at skabe flere grader af hypnose og at anvende hypnotiske tilstande til en positiv forandring. Du lærer at udvikle forskellige trance-fænomener og at bruge dem konstruktivt.

 
 • Hypnose-proces og hypnose-historie: Milton Ericksons indirekte hypnose
 • Det hypnotiske sprog, trance-fænomener, armkatalepsi (muskelafbalancering)
 • Effektive hypnose-induktioner
 • Integration af frigjorte ressourcer i nutid og fremtid (post-hypnotiske forslag)
Modul 2 - MODELLEN AF VERDEN

På dette modul lærer du, hvordan vi sorterer informationer og danner vores unikke indre virkelighed – model af verden. Du lærer systemisk sprog til informations indsamling
Du lærer at kommunikere effektivt med opmærksomhed og forståelse og at skabe tillidsfuld kommunikation med dine klienter. Du lærer at se/opleve fra forskellige synsvinkter - perspektiver.
Du lærer at afdækker personlige værdier og at formulere målet effektivt.
Du lærer og prakticerer forskellige hypnosedybder og hypnoseteknikker.

 
 • Lær at opfatte fra forskellige synsvinkler
 • Hvordan vi kropsligt udtrykker vores indre oplevelse og indre tankegang
 • Træning af iagttagelsesevne, verbal og nonverbal informationsindsamling
 • Sproglige modeller til effektiv kommunikation
 • Der er altid en positiv hensigt – træn dig selv i at se den
Modul 3 - EFFEKTIV UDNYTTELSE AF FORESTILLINGSEVNEN

På det tredje modul lærer du, hvordan vores hjerne koder mening i farver, billeder, lyder og hvordan du selv kan vælge de farver og nuancer - sanselige intryk, som støtter dig bedst i at nå dit mål.

 
 • Oplever du verden fuld af farver? Er der mørkt eller lyst i dine indre billeder
 • Er din indre stemme opmuntrende og kærlig? Skab den optimale indre oplevelse
 • Personlige strategier: afdæk “opskriften” på din effektive motivation
Modul 4 - HYPNOSE TIL HEALING

Vores ubevidste sind har lige fra fødslen naturlige evner til selvhealing - til at gøre dig hel igen og igen. På dette modul lærer du ved hjælp af hypnose at aktivere din naturlige evne til at skabe fysisk og psykisk healing.

 
 • Tidslinien – det er aldrig for sent at have en lykkelig barndom
 • Heale en indre konflikt. Frigørelse fra afhængighed
 • Smertekontrol – sæt en healende energicirkel i gang
 • Avancerede hypnotiske sproglige teknikker
Modul 5 - METAFORER, EVALUERING OG CERTIFICERING

Metaforer – en effektiv associationsproces.
Vores ubevidste sind tænker associativt. En metafor er en parallel, en sammenligning eller et billede, som kan sætte en associativ proces i gang på det ubevidste plan til at aktivere adgang til personens egne indre ressourcer, informationer og healingsevne.
På dette modul lærer du at skabe og bruge healende og transformerende metaforer.

Evaluering – her skaber du en bevidsthed og et overblik over, hvor meget du har lært og hvor meget du har forandret dig positivt.
Du manifesterer din succes ved at modtage 2 internationalt anerkendte certifikater.

 

Rettigheder til ændringer i programmet forbeholdes

COPYRIGHT * HI

Tilmelding