Poul Lundgaard Bak

Hypnose og samtale

[ Af lęge Poul Lundgaard Bak ]

Jeg er skolelæge i Silkeborg og uddannet hypnoterapeut fra Dansk Selskab for Klinisk Hypnose, som er et videnskabeligt selskab for læger, psykologer og tandlæger.

Sammen med min kone Lisser Lundgaard Bak, Master i NLP & Hypnose, er jeg medstifter af Informatio.dk, Institut for helbred og udvikling, hvor vi beskæftiger os med behandling, udvikling, undervisning, supervision og forskning.
Vi har indledt samarbejde med Hypnose Instituttet v/ Ludmila Frolova, om undervisning og metodeudvikling.

For os læger – og for andre som arbejder med mennesker - er samtalen det vigtigste redskab i arbejdet med menneskers udvikling, helbred og trivsel. På Hypnose Instituttets internationalt anerkendte uddannelse lærer du om sindets og samtalens struktur, derfor er den relevant for mange faggrupper og for private som ønsker større forståelse for sig selv og andre.

Med NLP lærer du om det bevidste sinds tanke- og sprogmønstre. Og du får træning i positiv, konstruktiv kommunikation. Det får du
brug for privat og i dit fag. Og du får brug for, at hele dit ubevidste sinds uanede muligheder aktiveres kreativt – til ideudvikling og problemløsning. Det lærer du med hypnose. Det fører til bedre selvværd, fokus på mål og mindre stress.

Undervisningen hos HYPNOSE INSTITUTTET er omfattende og veltilrettelagt - og med vigtige vidensområder, som ikke er indeholdt i hverken lægers eller psykologers uddannelse - her tænker jeg særligt på NLP. Og efter min opfattelse er det godt, at kursisterne skal evalueres - og dermed leve op til internationalt anerkendte krav for at få deres certifikat - for vi har jo med menneskers liv at gøre.